Composició junta directiva

President
José Ríos Ortega

Tresorer
Paco Martínez Cortés
Responsable dels fondistes en ruta, inscripcions a
curses i mitja marató de Mataró. Representant del
G.A. Lluïsos Mataró a la Comissió de clubs de la FCA.

Secretari
Juan Antonio Sabán Carmona
Rsponsable de relacions institucionals.

Vocals (per ordre alfabètic)
Albert Artigas

Jordi Martí Pañella

Responsable d' estadística i la web.

Jordi Pelegrí Altarriba
Director tècnic i responsable dels veterans en pista.

Jacinto Rodríguez Sánchez
Responsable de logística.